Vòng tay thông minh thể thao

nội dung về vòng tay thông minh thể thao

Tác giả: Runner Bà Tám

Runner bà 888 chạy ngoài đường thì ít mà chạy "ảo" trên Facebook thì nhiếu. Kaka. Dù sao cũng có chạy, một tuần cũng được 40km nha.

Để lại chút gió