3 cách để đặt mục tiêu hoạt động dài hạn

3 cách để đặt mục tiêu hoạt động dài hạn

Bài viết này được đồng tác giả bởi Michele Dolan. Michele Dolan là một Huấn luyện viên Cá nhân được chứng nhận BCRPA ở British Columbia. Cô đã là một huấn luyện viên cá nhân và huấn luyện viên thể dục từ năm 2002.

Thể loại: Chạy

Cảm ơn tất cả các tác giả đã tạo ra một trang đã được đọc 1.353 lần.

Tác giả: Runner Bà Tám

Runner bà 888 chạy ngoài đường thì ít mà chạy "ảo" trên Facebook thì nhiếu. Kaka. Dù sao cũng có chạy, một tuần cũng được 40km nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *