Runner trong nhóm VietRunners nói: Tin vui Hôm nay họp báo giải TPM đã chốt là giải vẫn diễn ra bình thường ngày 28/3 cả nhà nhé

vietnam moutain marathon chay bo

Tin vui
Hôm nay họp báo giải TPM đã chốt là giải vẫn diễn ra bình thường ngày 28/3 cả nhà nhé

Từ runner của nhóm chạy bộ Vietrunners & Friends.

xem trên Facebook

Tác giả: Runner Bà Tám

Runner bà 888 chạy ngoài đường thì ít mà chạy "ảo" trên Facebook thì nhiếu. Kaka. Dù sao cũng có chạy, một tuần cũng được 40km nha.

Để lại chút gió