2 Bình luận
  1. Khoa Jimmy nói

    Những bài tập vai có phát triển về phần rộng vai không Ad

  2. Người Đưa tin nói

    Tập bài này có ảnh hưởng đến khớp vai ko vậy ad

Bình luận đã tắt.