Browsing Tag

NCN Training

Bài tập Tabata tại nhà không cần dụng cụ

Các bạn mới có thể tập từ 2-3 hiệp mỗi hiệp là từ đầu đến cuối video sau đó nghỉ 60-90s giữa mỗi hiệp Các bạn tập lâu năm có thể tập từ 6-8 hiệp nghỉ giữa hiệp 30s -60 s Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hay chia sẻ để ủng hộ mình nhé.…

Side touch

Bài viết mới nhất của NCN Training https://diendanchaybo.com/tag/ncn-training/ Xem các bài viết hữu ích về chạy bộ tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/marathon

Plank jump in out

Bài viết mới nhất của NCN Training https://diendanchaybo.com/tag/ncn-training/ Xem các bài viết hữu ích về chạy bộ tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/marathon

Mountain climb

Bài viết mới nhất của NCN Training https://diendanchaybo.com/tag/ncn-training/ Xem các bài viết hữu ích về chạy bộ tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/marathon

Kick

Bài viết mới nhất của NCN Training https://diendanchaybo.com/tag/ncn-training/ Xem các bài viết hữu ích về chạy bộ tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/marathon

Lunge jump

Bài viết mới nhất của NCN Training https://diendanchaybo.com/tag/ncn-training/ Xem các bài viết hữu ích về chạy bộ tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/marathon

Squat jump in out

Bài viết mới nhất của NCN Training https://diendanchaybo.com/tag/ncn-training/ Xem các bài viết hữu ích về chạy bộ tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/marathon

Squat to kness up

Bài viết mới nhất của NCN Training https://diendanchaybo.com/tag/ncn-training/ Xem các bài viết hữu ích về chạy bộ tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/marathon