Browsing loại

Chạy Bộ

TỔNG KẾT WEEK 9/ WEEK 9 Summary

Week 9: Chạy 80.1km /1 tuần là tuần chạy nhiều thứ 3 liên tiếp của mình, tuần trước 87.1 (kỷ lục), tuần trước nữa 81.1km; Tuần này có 01 buổi tập GroupX là 20-20-20. 1 ngày tập bóng bàn 60 phút +1 ngày chơi bóng bàn 60 phút. Thứ 4 nghỉ làm…