6 Bình luận
 1. Charlie Duong nói

  Kích hoạt cơ xô 0:33
  Lỗi
  1. Nhấc vai 1:19
  2. Tập vào tay trước 1:37
  3. Dùng đà quá nhiều 1:50

 2. Vũ Kiều nói

  A làm rất nhiều về các bài tập hay ăn uống rồi …nhưng còn 1 chủ đề là over traning a làm đi a

 3. Hải Nguyễn nói

  Cảm nhận cơ sô thấy khó quá

 4. Tan Tran nói

  Bài tập cỗ đi anh

 5. Quốc Huy Jr nói

  Bài cổ tay với tay sau đi a ❤️

 6. Hanh Nguyen nói

  ANH HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CỔ TAY VỚI TAY SAU ĐI A.THANKS

Bình luận đã tắt.