Lịch tập và giáo án cho người mới tập Gym | Buổi 3 : Chân – Bụng | Nguyễn Hoàng Gym



Buổi thử 3 Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn nhóm cơ lớn nhất trên cơ thể đó là Chân và nhóm cơ Bụng.


Bài viết mới nhất của Nguyễn Hoàng Gym https://diendanchaybo.com/tag/nguyen-hoang-gym/

Xem thêm các bài viết hữu ích về tập GYM tại chuyên mục https://diendanchaybo.com/gym

Bình luận đã tắt.