Browsing loại

GYM

Giận dữ, chuyển thành yêu thương / Mental health

Lâu lắm mình mới quay lại với chuyên mục mental health - sức khoẻ tâm lí. Video ngày hôm nay, mình muốn bàn về Cơn Giận. Chúng mình là con người, không phải thần thánh, ai cũng có những hạt mầm giận dữ trong người mà chỉ cần một chất xúc…