4 Bình luận
 1. Đức beo nói

  Ad ở khu vực nam định ak?

 2. Hưng Nguyễn nói

  ND quê tôi 😁

 3. ĐINH LA THĂNG nói

  OH YEYE
  THÍCH THẶC
  1 KHÔNG KHÍ THẬT YOOMOT

 4. TRÊN TRỜI DƯỚI GIẾNG nói

  Bé em MC người yêu trong mộng của tui đâu rồi?

Bình luận đã tắt.