Cách chế tạo nỏ kim loại – Thử nghiệm tại nhàCách chế tạo nỏ kim loại – Thử nghiệm tại nhà

Video này chỉ để khung treo những gì có thể được thực hiện với các vật liệu gia đình.
Không có vũ khí hoặc tiến hành thí nghiệm khung treo ở đây mà không có sự giám sát của người lớn. Và thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ thích hợp.
Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng sai, có thể cung cấp cho bạn thông tin khung treo ở đây.


Xem thêm về Giá Treo Huy Chương Chạy Bộ tại https://diendanchaybo.com/tag/gia-treo-huy-chuong/

Bình luận đã tắt.