3 Bình luận
  1. www.KeyBanQuyen.xyz Và Bản Quyền Trọn Đời nói

    Lạy Chúa,BP ăn PIN như AE mình uống bia cuối tuần các Thánh ạ!

  2. Nguyễn Trí Sang nói

    đt tụt pin nhanh nhất thế giới. :))

  3. Nguyễn Lam Trường nói

    Quảng nổ =)))

Bình luận đã tắt.