Browsing loại

Bơi Lội

Phân Tích Kỹ Thuật Bơi Bướm

Kỹ thuật bơi bướm là một kiểu bơi khó đòi hỏi người học cần có nền tảng cơ bản, đã biết bơi cơ bản mới có thể tập luyện bơi bướm được. Video này phân tích các bước để tập luyện bơi bướm sao cho đúng kỹ thuật nhất. Xem thêm tại website:…